Dokumentni sistem MojArhiv

 • preproste rešitve za velika in mala podjetja
 • hiter dostop do dokumentov po najrazličnejših kriterijih
 • izredno preprosta uporaba
 • izdelane povezave na najbolj razširjene poslovne rešitve ERP
 • avtomatska prepoznava prejetih računov
 • prihranek pri ročnih vnosih v računovodstvu
 • integriran upravljalec toka dokumentov
 • Integrirane rešitve

 • izgradnja managerskih informacijskih sistemov BI (business intelligence);
 • povezovanje bančnega poslovanja in računovodstva;
 • povezovanje in upravljanje poslovnih procesov z dokumentnimi sistemi (BPM).
 • Beleženje delovnega časa in kadrovski sistem Soft.TIME

 • Razširitev običajnega sistema za evidentiranje delovnega časa z evidentiranjem opravljenih nalog
 • Analiza ter planiranje dela v proizvodnji
 • Pregled nad aktualnimi projekti
 • Uporaba prstnih odtisov, gesel in magnetnih kartic za avtentikacijo zaposlenih
 • Naše prednosti

 • Avtomatizacija finančnih procesov ter nadgradnja ERP sistemov [MOJARHIV]
 • Zmanjšanje operativnih stroškov poslovanja [MOJARHIV, SOFT.TIME]
 • Izboljšanje kontrole nadzora procesov in projektov [MOJARHIV]
 • Enostavnejši nadzor nad denarnim tokom in ročnostjo [SOFT.CONTROL, MOJARHIV]
 • Nadzor nad procesi prejetih, izdanih računov [MOJARHIV, SOFT.CONTROL]
 • Celovito upravljanje HR in delovnega časa v proizvodnji [SOFT.TIME]
 • Povračilo naložbe v naše rešitve prej kot v letu dni [ROI < Y]
 • Kaj delamo

  S strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami svetujemo in nudimo celovito podporo na področju zakonodajnih zahtev:

  kozmetičnih izdelkov,
  kemikalij,
  detergentov/čistil,
  biocidnih proizvodov.

  Označevanje kozmetičnega izdelka
  Dokumentacija z informacijami o kozmetičnem izdelku (PIF)
  Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka (CPSR)
  Elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka (CPNP)

  Izdelava / Posodobitev / Strokovni prevod / Strokovni pregled / varnostnih listov
  Označevanje / Pregled označevanja / Izdelava osnutkov etiket kemikalij
  Storitev svetovalca za kemikalije

  Priglasitev biocidnih proizvodov

   

  Storitve

  Kakovostna in strokovna izvedba storitev na področju:
  kozmetičnih izdelkov,
  kemikalij,
  detergentov in čistil,
  biocidnih proizvodov,
  ecolabel izdelkov.

  Svetujemo vam pri izpolnjevanju pravnih zahtev vašega podjetja in izdelkov. Pojasnimo vam zakonodajne zahteve ter postopke, ki jih mora izpolnjevati vaše podjetje in vaši izdelki. Poskrbimo za celovito izvedbo storitev za doseganje skladnosti vaših izdelkov z zahtevami zakonodaje.